communication house

Mediálne centrum    »   Prípadové štúdie    »   Regionálne noviny, administrácia webu a medializácia mikroregiónu Hornád

Regionálne noviny, administrácia webu a medializácia mikroregiónu Hornád

Klient: Regionálne združenie obcí Hornád
Oblasť: verejná správa
Služba: regionálne noviny, vzťahy s médiami, vzťahy s verejnosťou

Obdobie realizácie: od roku 2007 doteraz

Cieľ a cieľová skupina: obyvatelia mikroregiónu Hornád i blízkych Košíc, návštevníci

Cieľom projektu je vytvárať komunikačné siete medzi potencionálnymi návštevníkmi a obyvateľmi mikroregiónu Hornád s dôrazom na jeho propagáciu verejnosti.

Popis projektu:
Projekt obsahuje medializáciu jedinečného podujatia Dni mikroregiónu Hornád, tvorbu regionálnych novín – plnofarebného 12 – stranového štvrťročníka Abovský hlásnik a jeho prezentácia na konferencii Prírodné a kultúrne dedičstvo Abova i na stretnutiach s novinármi (37. celoslovenské stretnutie novinárov regionálnej a podnikovej tlače vo Východnej, seminár pre regionálnych novinárov zo Slovenska v sídle Európskej komisie v Bruseli), spravovanie webu www.regionhornad.sk, tvorbu profesionálnej cyklomapy Mikroregión Hornád so zaujímavosťami danej oblasti (viac v osobitnej sekcii) či výstavu fotografií z mikroregiónu. Rôznymi komunikačnými prostriedkami oslovujeme rozličné skupiny obyvateľstva s cieľom zviditeľniť mikroregión Hornád, čo môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie regióny Slovenska.

Výsledok: zvýšená informovanosť o regióne prostredníctvom Abovského hlásnika, pozitívne reakcie čitateľov, ohlasy do redakcie

Efektivita: Noviny pre 24 000 obyvateľov regiónu, zvýšený záujem o jednodňovú turistiku a cykloturistiku

Manažérka projektu: Mgr. Katarína Šimková
 

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk