communication house

Služby    »   Externá komunikácia    »   Vzťahy s médiami

Vzťahy s médiami

Tlačová konferencia, beseda, press foyer

Oslavuje vaša firma významné výročie založenia? Zaznamenali ste historický úspech? Spojili ste sa s dôležitým strategickým partnerom? Čaká vašu firmu nezvyčajná udalosť? Jednoducho chcete, aby o vás bolo vedieť? Vďaka osobnému prístupu k novinárom docielime, aby sa o vás písalo, aby ste boli na očiach.


Tlačové správy

Pripravíme pre vás atraktívne, profesionálne a detailne pripravené tlačové správy, ktoré zaujmú dostatkom informácií, kvalitou spracovania a zohľadnením aktuálnych trendov. Predstavia vašu firmu tak, ako si to novinári žiadajú. Odrazí sa to v počte výstupov v médiách.

 

Publicistické články

odborné, exkluzívne, life- stylové - šité presne na Vašu mieru. Vieme, čo novinári chcú a dokážeme im to poskytnúť.


Neformálne stretnutia s novinármi

Korektné a kvalitné vzťahy so žurnalistami sú pre nás veľmi dôležité. Dbáme na kontakty s nimi aj počas neformálnych stretnutí, vrátane tzv. media tripov.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk